Για την πλοήγηση

header image

Επικοινωνία


Τεχνικό Γραφείο Δομοανάπτυξη - Δήμας Μιχαήλ

Δημητρίου Χρήστου 7
194 00 Κορωπί
Τηλέφωνο 210-6620360
Κινητό τηλέφωνο 6945-700096, 6946-991614

info@domoanaptixi.gr

www.vrisko.gr/domoanaptixi-dimas