Για την πλοήγηση

header image

Τα Νέα μας


ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ/ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ «ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΕΡΑΤΕΑΣ, & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ και ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ, ΚΟΥΒΑΡΑ, ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ & ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ του ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.


Αγαπητοί επισκέπτες, όσοι από εσάς είχατε υποβάλει αίτηση Διόρθωσης/Ένστασης στην Ανάρτηση του Κτηματολογίου, θα σας αποσταλεί από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ένας νέος φάκελος, που θα επιβεβαιώνει την καταχώρηση της ένστασής σας και θα σας κοινοποιεί τον ΠΙΝΑΚΑ Ι. Επειδή προϋπόθεση του παραδεκτού για την εξέταση της Αίτησης Διόρθωσης/Ένστασης από την Επιτροπή είναι η κοινοποίησή της, από τον ενιστάμενο, στα πρόσωπα των οποίων τα δικαιώματα/ ακίνητα επηρεάζονται, θα πρέπει να κοινοποιήσετε σε όλους τους επηρεαζόμενους του  ΠΙΝΑΚΑ 1, φωτοαντίγραφο της ένστασής σας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ/ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Στην  εκδίκαση-συζήτηση  της Ένστασης από την Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από δύο νομικούς και από ένα τοπογράφο-μηχανικό, ο ενιστάμενος μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως ή να εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιο δικηγόρο ή μηχανικό ( με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη θεωρημένη  για  το γνήσιο υπογραφής)*.

Για τον τόπο και τον χρόνο συνεδρίασης της Επιτροπής Ενστάσεων, μπορείτε να ενημερώνεστε από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, καθώς και από τον επίσημο ιστότοπο της Κτηματολόγιο ΑΕ www.ktimatologio.gr (ηλεκτρονικές υπηρεσίες). Επίσης, τα πινάκια των αιτήσεων διόρθωσης/ ενστάσεων, εκτός από το Γραφείο Κτηματογράφησης, τοιχοκολλούνται στον χώρο συνεδρίασης κάθε Επιτροπής και στο δημοτικό κατάστημα της υπό κτηματογράφηση περιοχής και έχουν θέση πρόσκλησης για την παράσταση του ενιστάμενου στη συζήτηση.


*
Η συμμετοχή των εμπλεκομένων προσώπων και σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας κτηματογράφησης, εξασφαλίζει ότι τα δικαιώματα θα καταγραφούν σωστά στο Κτηματολόγιο και θα αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.


Παραθέτουμε μερικές απαντήσεις στις πιο συνήθεις ερωτήσεις:

1. Ποιους πρέπει να ενημερώσουμε ότι υποβάλαμε ένσταση;

Όλους όσους επηρεάζονται. Βρίσκονται στον Πίνακα Ι που σας έχει αποσταλεί, με πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο και διεύθυνση επικοινωνίας).

2. Τι θα γίνει αν δεν τους ενημερώσω;

Σε αυτή την περίπτωση δεν θα συζητηθεί καν η ένστασή σας από την επιτροπή. Είναι απαραίτητο να ενημερωθούν όλοι όσοι αναφέρονται στον Πίνακα Ι ξεχωριστά.

3. Πώς θα τους ενημερώσουμε;

Υπάρχουν τρείς διαφορετικοί τρόποι:

α) μέσω Δικαστικού Επιμελητή,

β) μέσω συστημένης επιστολής, ή

γ) αν γνωρίζετε τον θιγόμενο με μια υπεύθυνη δήλωση από εκείνον, με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής ότι έλαβε γνώση της ένστασης

Το αποδεικτικό της επίδοσης το κρατάτε και το έχετε μαζί σας την ημέρα που συζητείται η ένσταση.

4. Τι τους κοινοποιούμε;

Το αντίγραφο της ένστασης που είχατε υποβάλει στην Κτηματολόγιο ΑΕ, και το οποίο σας απεστάλη από την Κτηματολόγιο ΑΕ (εσωκλείεται στον φάκελο που λάβατε πρόσφατα).

5. Τι προθεσμία έχουμε για την ενημέρωση των θιγόμενων;

Ο χρονικός περιορισμός είναι η ημέρα που θα εκδικαστεί η ένστασή σας, από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή. Επομένως η επίδοση πρέπει να έχει γίνει πιο πριν και το αποδεικτικό επίδοσης να έχει ημερομηνία πρωτύτερη της ημέρας εκδίκασης.

6. Πότε εκδικάζεται η ένστασή μου;

Για τον τόπο και τον χρόνο συνεδρίασης της Επιτροπής Ενστάσεων, μπορείτε να ενημερώνεστε από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης Κορωπίου, καθώς και από τον επίσημο ιστότοπο της Κτηματολόγιο ΑΕ www.ktimatologio.gr (ηλεκτρονικές υπηρεσίες). Επίσης, τα πινάκια των αιτήσεων διόρθωσης/ ενστάσεων, εκτός από το Γραφείο Κτηματογράφησης, τοιχοκολλούνται στον χώρο συνεδρίασης κάθε Επιτροπής και στο δημοτικό κατάστημα της υπό κτηματογράφηση περιοχής.

Επιπλέον για τον Δήμο Κορωπίου γίνεται ανάρτηση των πινάκων σε μορφή pdf από τον σύνδεσμο: http://www.koropi.gr/default.aspx?pid=227&NewsCatId=3&parentid=227&newsid=2454

7. Αν χάσω την ημερομηνία της ένστασης μπορώ να ζητήσω αλλαγή;

Κατηγορηματικά, ΟΧΙ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ημερομηνία είναι μοναδική και αν χαθεί, η ένστασή σας δεν συζητείται.

8. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται στην επιτροπή;

Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. επεξεργάστηκε την Αίτηση Διόρθωσης/Ένστασης που υποβάλατε, έκρινε ότι προκύπτει μερική ή ολική αντικατάσταση δικαιώματος άλλου προσώπου ή ότι επηρεάζονται δικαιούχοι σε γειτονικά ακίνητα, σας έστειλε τα απαραίτητα έγγραφα και εσείς κάνατε τις κοινοποιήσεις που έπρεπε.

Υπάρχει λοιπόν μία Εισήγηση για την ένστασή σας η οποία είναι είτε θετική, είτε αρνητική για το αίτημά σας. Αυτό θα το μάθετε εκείνη την στιγμή. Στην Εισήγηση θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους κρίθηκε έτσι. Πιθανόν να υπάρχει και Διάγραμμα Χωρικών Μεταβολών (ΔΧΜ) που συνοδεύει την Εισήγηση. Πάνω σε αυτά καλείστε να απαντήσετε με στοιχεία για να τεκμηριώσετε το αίτημά σας.

9. Τι μπορώ να κάνω κατά την διάρκεια της συζήτησης;

Αν η Εισήγηση είναι αρνητική ή ο θιγόμενος φέρει  νέα στοιχεία για την ιδιοκτησία του τα οποία εσείς δεν γνωρίζετε, θα πρέπει να ζητήσετε φωτοαντίγραφο της Εισήγησης και αν υπάρχει και ΔΧΜ έγχρωμο αντίγραφο αυτού. Τέλος μπορείτε να πάρετε προθεσμία 2 εβδομάδων με σκοπό να μελετηθούν αυτά και να υποβληθεί Υπόμνημα εκ μέρους σας ώστε να συναξιολογηθεί με τα υπόλοιπα στοιχεία προκειμένου να προκύψουν οι οριστικοί κτηματολογικοί πίνακες και τα οριστικά κτηματολογικά διαγράμματα.

10. Γιατί μου ήρθε φάκελος με ένσταση; Πρέπει να κάνω κάτι;

Στη δική σας περίπτωση αν και δεν κάνατε ένσταση, η Κτηματολόγιο μετά την επεξεργασία των δεδομένων της ενστάσεως (που σας στάλθηκε), έκρινε ότι επηρεάζεστε. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθείτε τους πίνακες με τις ενστάσεις ώστε να παραβρεθείτε στην συζήτησή της (σύμφωνα με τον αρ. πρωτ. αυτής) έτσι ώστε να διασφαλίσετε την ιδιοκτησία σας.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ


Αγίου Κωνσταντίνου, Κερατέας, Λαυρεωτικής του Δήμου Λαυρεωτικής και Αναβύσσου, Καλυβίων Θορικού, Κουβαρά, Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδος του Δήμου Σαρωνικού

Από την Δευτέρα 17 Οκτώβρη 2016 ξεκινά η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων για τις προαναφερθείσες περιοχές, η οποία θα διαρκέσει 2 μήνες για τους κατοίκους εσωτερικού και 4 μήνες για τους κατοίκους εξωτερικού. Σε αυτή την προθεσμία οι δικαιούχοι – πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης / ένστασης για τα κτηματολογικά στοιχεία των ιδιοκτησιών τους. Οι περιοχές αυτές έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα κτηματογράφησης από το 2008 όπου έγινε η συλλογή των δηλώσεων ιδιοκτησίας. Στη συνέχεια ακολούθησε η επεξεργασία των δηλώσεων προκειμένου να καθοριστούν τα όρια της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας. Τώρα, στη ΄Β φάση της κτηματογράφησης αναρτώνται στα γραφεία κτηματογράφησης οι προσωρινοί κτηματολογικοί πίνακες και διαγράμματα που αναφέρουν τα προσωπικά στοιχεία των δικαιούχων, τα εμπράγματα δικαιώματα και τα γεωμετρικά στοιχεία (θέση, διαστάσεις, εμβαδόν) των ιδιοκτησιών.

Το συγκεκριμένο στάδιο της κτηματογράφησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να προβούν στον έλεγχο, την επιβεβαίωση και τη διόρθωση των κτηματολογικών στοιχείων. Επίσης, στην παρούσα φάση, μπορούν να δηλώσουν τις ιδιοκτησίες τους και όσοι δικαιούχοι δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα.

Συνίσταται, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς μετά τη λήξη της ανάρτησης, η διόρθωση των κτηματολογικών στοιχείων καθίσταται μία περίπλοκη διαδικασία που σε αρκετές περιπτώσεις απαιτεί πολύ χρόνο και κόστος.