Για την πλοήγηση

header image

Άδειες δόμησης


Οι Άδειες Δόμησης είναι μια διοικητική πράξη που επιτρέπει στον πολίτη να προβεί νόμιμα στις εργασίες που αιτείται. Αποτελείται από δύο διακριτές φάσεις. Εκείνη της Μελέτης και δεύτερον της επίβλεψης. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, όπως επίσης και την διεκπεραίωση για την έκδοση των αδειών δόμησης των παρακάτω, καθώς και την επίβλεψη για την υλοποίηση τους.

Adeies domisis Domoanaptyxi Dimas Michail
Άδειες δόμησης Δομοανάπτυξη - Δήμας Μιχαήλ

• Μονοκατοικίες
• Πολυκατοικίες
• Γραφεία - Καταστήματα
• Τουριστικές Εγκαταστάσεις
• Αποθήκες (Εμπορικές – Αγροτικές)
• Βιομηχανικά – Αγροτοβιομηχανικά - Βιοτεχνικά
• Προσθήκες
• Νομιμοποιήσεις
• Ενισχύσεις
• Επισκευές
• Αλλαγές Χρήσεων Χώρου
• Εργασίες Μικρής Κλίμακας
• Κατεδαφίσεων