Για την πλοήγηση

header image

Βεβαίωση μηχανικού (Ν.4178/13)


Vevaiosi michanikou Domoanaptyxi Dimas Michail
Βεβαίωση μηχανικού Δομοανάπτυξη - Δήμας Μιχαήλ

Για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή είναι υποχρεωτική η βεβαίωση του μηχανικού σύμφωνα με τον Ν.4178/13, αρ. 3 παρ. 1

Σύμφωνα με τα ανωτέρω τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να έχει ο μηχανικός για να εκδώσει την βεβαίωση είναι:*

1. Στέλεχος Οικοδομικής Άδειας
2. Τοπογραφικό διάγραμμα
3. Εγκεκριμένα σχέδια
4. Τίτλοι ιδιοκτησίας
5. Νομιμοποιητικά στοιχεία, σε περίπτωση αυθαιρέτου
6. Δήλωση ιδιοκτήτη

Η βεβαίωση μηχανικού έχει ισχύ 2 μηνών από την ημερομηνία αυτοψίας.* Σε περίπτωση που δεν έχετε στην κατοχή σας τα σχέδια του ακινήτου αναλαμβάνουμε να προμηθευτούμε τα απαραίτητα αντίγραφα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.