Για την πλοήγηση

header image

Κτηματολόγιο


Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι μια ενιαία και διαρκώς ενημερωμένη βάση πληροφοριών που καταγράφει τη γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε ιδιοκτησίας, με την ευθύνη και την εγγύηση του δημοσίου.

Η σύνταξή του αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως αυτοματοποιημένου ρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας, όλα τα στοιχεία του οποίου έχουν αποδεικτικό χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα και ασφάλεια των συναλλαγών.

Πρόκειται για ένα σύστημα πολύ πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο το οποίο και θα αντικαταστήσει το παλαιό σύστημα των Υποθηκών και Μεταγραφών που υποστηρίζουν τα Υποθηκοφυλακεία.

Το Εθνικό Κτηματολόγιο καταρτίζεται με τη διαδικασία της κτηματογράφησης και στη συνέχεια τίθεται σε λειτουργία. Κατά την κτηματογράφηση αποτυπώνονται σε χάρτες τα ακίνητα και τα δικαιώματα πάνω σ΄αυτά και δημιουργείται το ψηφιακό αρχείο ακίνητης περιουσίας στο οποίο στηρίζεται το επόμενο στάδιο της λειτουργίας του Κτηματολογίου

Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνει το γραφείο μας για κάθε φάση του κτηματολογίου είναι:


Α΄Φάση - Αρχικών Δηλώσεων


Β΄Φάση - Ανάρτησης Κτηματολογικών Στοιχείων - Υποβολή Ενστάσεων/Διορθώσεων


Κτηματολόγιο σε Λειτουργία