Για την πλοήγηση

header image

Τεχνικός ασφαλείας


Technikos asfaleias Domoanaptyxi Dimas Michail
Τεχνικός ασφαλειάς Δομοανάπτυξη - Δημάς Μιχαήλ

Η απασχόληση Τεχνικού Ασφαλείας είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία για όλες τις επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο. Ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει ρόλο συμβουλευτικό προς την επιχείρηση. Παρέχει στον εργοδότη και στους εργαζομένους υποδείξεις και συμβουλές, είτε προφορικές είτε γραπτές, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Οι γραπτές υποδείξεις καταγράφονται στο ειδικό βιβλίο που προβλέπεται νομοθετικά, και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας ενώ ο εκπρόσωπος της επιχείρησης λαμβάνει γνώση ενυπόγραφα αυτών των υποδείξεων.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας για κάθε κατηγορία εργασιών.