Για την πλοήγηση

header image

Τοπογραφικές μελέτες


Topografikes meletes Domoanaptyxi Dimas Michail
Τοπογραφικές μελέτες Δομοανάπτυξη - Δήμας Μιχαήλ

• Οικοδομησιμότητες
• Υψομετρικές Μελέτες
• Υποστήριξη Μελετών
• Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών
• Πράξη Εφαρμογής και Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής
• Καθορισμό Γραμμών Αιγιαλού Παραλίας
• Πράξη Τακτοποίησης – Αναλογισμού - Προσκύρωσης
• Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους
• Εφαρμογές φωτογραμμετρίας και φωτοερμηνείας